Wiadomości branżowe

Styczniowe wyniki w Rainbow Tours

W raporcie bieżącym numer 5/2013 Zarząd Rainbow Tours S.A. poinformował, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w styczniu 2013 r. wyniosła 26,0 mln złotych, co w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 roku, w którym przychody wyniosły 22,5 mln złotych, stanowi wzrost sprzedaży o 15,6 %. Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2013 roku wyniosły 26,0 mln zł i są wyższe o 15,6 %, od przychodów za okres od 1 stycznia – 31 stycznia 2012 roku, które wyniosły 22,5 mln zł.Zarząd Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. również poinformował, że wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w styczniu 2013 roku 27,2 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r., w którym przychody wyniosły 24,5 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 11,0 %. Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2013 roku wyniosły 27,2 mln zł i są wyższe o 11,0 %, od przychodów za okres od 1 stycznia – 31 stycznia 2012 roku, które

Teaser

W raporcie bieżącym numer 5/2013 Zarząd Rainbow Tours S.A. poinformował, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w styczniu 2013 r. wyniosła 26,0 mln złotych, co w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 roku, w którym przychody wyniosły 22,5 mln złotych, stanowi wzrost sprzedaży o 15,6 %.

Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2013 roku wyniosły 26,0 mln zł i są wyższe o 15,6 %, od przychodów za okres od 1 stycznia ? 31 stycznia 2012 roku, które wyniosły 22,5 mln zł.

Zarząd Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. również poinformował, że wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w styczniu 2013 roku 27,2 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r., w którym przychody wyniosły 24,5 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 11,0 %. Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2013 roku wyniosły 27,2 mln zł i są wyższe o 11,0 %, od przychodów za okres od 1 stycznia ? 31 stycznia 2012 roku, które wyniosły 24,5 mln zł.

< 235384" >

Źródło Rainbow Tours. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Brązowe Effie dla Rainbow Tours

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy